top of page

Betingelser og vilkår

 

Sist oppdatert: 30/12/2022

VENNLIGST LES FØLGENDE VILKÅR FOR SERVICEAVTALEN NØYE. VED Å GÅ TIL ELLER BRUKE VÅR NETTSTED ("NETTSTEDET") ELLER VÅRE TJENESTER, GODTAR DU HERVED Å VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE OG ALLE VILKÅR SOM ER INNLEMT HER VED REFERANSE. DET ER DEG, BRUKEREN, KUNDEN ELLER DEN EMNE KUNDENS ANSVAR Å LESE VILKÅRENE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. HVIS DU IKKE UTTRYKKELIG GODTAR ALLE VILKÅRENE OG BETINGELSENE, VENNLIGST IKKE GÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE NETTSTEDEN VÅR ELLER VÅRE TJENESTER.

Disse vilkårene og betingelsene (denne "avtalen" eller "vilkårene") er en juridisk avtale mellom deg og RPlus Collaborative LLC, et selskap som er behørig organisert og gyldig, lokalisert i Illinois, USA. Denne avtalen annullerer og annullerer alle tidligere avtaler.

OVERSIKT

Nettstedet (https://www.rpluscollaborative.com) drives av RPlus Collaborative LLC. På hele nettstedet refererer begrepene "vi", "oss" og "vår" til medlemmer, agenter, ansatte, kontraktører og autoriserte representanter for RPlus Collaborative LLC. Tilbud, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester tilgjengelig fra dette nettstedet til deg, brukeren, er betinget av at du aksepterer alle vilkår, betingelser, retningslinjer og merknader som er angitt her.

Ved å besøke nettstedet vårt og/eller kjøpe noe fra oss, engasjerer du deg i vår "tjeneste" og godtar å være bundet av følgende vilkår og betingelser, inkludert de ytterligere vilkårene og retningslinjene som det refereres til her og/eller tilgjengelig via hyperkobling. Disse vilkårene gjelder for alle brukere av nettstedet, inkludert uten begrensning brukere som er nettlesere, leverandører, kunder, selgere og/eller bidragsytere av innhold. I tilfelle en inkonsekvens mellom denne avtalen og eventuelle tilleggsvilkår eller retningslinjer det refereres til her, skal bestemmelsene i tilleggsvilkårene eller retningslinjene kontrollere.

Vennligst les disse vilkårene nøye før du går inn på eller bruker nettstedet vårt. Ved å gå inn på eller bruke noen del av nettstedet godtar du å være bundet av disse vilkårene. Hvis du ikke godtar alle vilkårene i denne avtalen, kan du ikke få tilgang til nettstedet eller bruke noen tjeneste. 

 

Eventuelle nye funksjoner eller verktøy som legges til det gjeldende nettstedet skal også være underlagt vilkårene. Du kan se den nyeste versjonen av vilkårene når som helst på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte noen del av disse vilkårene ved å legge ut oppdateringer og/eller endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden med jevne mellomrom for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til nettstedet etter publisering av eventuelle endringer, utgjør aksept av disse endringene.

SEKSJON 1 - GENERELLE VILKÅR

Ved å godta disse vilkårene, representerer du at du er minst myndighetsalder i staten eller provinsen du bor i, eller at du er myndig i staten eller provinsen du bor i, og at du har gitt oss ditt samtykke til å tillate av dine mindreårige pårørende for å bruke dette nettstedet.

Du kan ikke bruke produktene våre eller nettstedet til ulovlige eller uautoriserte formål, og du kan heller ikke, ved bruk av produktene eller nettstedet, bryte noen lover i din jurisdiksjon. 

Du må ikke overføre noen ormer eller virus eller noen kode av destruktiv karakter.


Et brudd på eller brudd på noen av vilkårene vil resultere i en umiddelbar oppsigelse av kontoen din og retten til å bruke tjenesten vår.

Vi har rett, men ikke plikt, til å utføre noen av følgende handlinger etter eget skjønn når som helst og uansett grunn uten å gi deg noen forhåndsvarsel:

1. Begrense, suspendere eller avslutte din tilgang til hele eller deler av nettstedet vårt;
2. Endre, suspendere eller avbryte hele eller deler av produktene våre eller nettstedet;
3. nekte, flytte eller fjerne innhold som er tilgjengelig på hele eller deler av nettstedet vårt;

4. Deaktiver eller slett kontoene dine;
5. Etabler generell praksis og begrensninger angående bruk av nettstedet vårt.

Du godtar at vi ikke vil være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for å utføre noen av disse handlingene.

Du forstår og godtar at nettstedet vårt kan inneholde kommunikasjon som tjenestekunngjøringer og administrative eller juridiske merknader fra oss. Vær oppmerksom på at du ikke kan velge bort å motta disse varslene.

Du forstår at innholdet ditt (ikke inkludert kredittkortinformasjon) kan overføres ukryptert og involvere (a) overføringer over ulike nettverk; og (b) endringer for å samsvare med og tilpasse seg tekniske krav til tilkobling av nettverk eller enheter. Kredittkortinformasjon er alltid kryptert under overføring over nettverk.

Du samtykker i å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen del av nettstedet, bruk av nettstedet, eller tilgang til nettstedet eller noen kontakt på nettstedet, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra oss.

Du kan ikke endre, publisere, overføre, reversere, delta i overføringen eller salget, lage avledede verk, eller på noen måte utnytte noe av innholdet, helt eller delvis, som finnes på nettstedet. innhold er ikke for videresalg. Bruk av nettstedet gir ikke brukere rett til å gjøre uautorisert bruk av noe beskyttet innhold, og spesielt vil du ikke slette eller endre noen eiendomsrettigheter eller merknader om attribusjon i noe innhold. Du vil bruke beskyttet innhold utelukkende for personlig bruk, og vil ikke gjøre annen bruk av innholdet uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra og opphavsrettseieren. Du godtar at du ikke får noen eierskapsrettigheter til noe beskyttet innhold. Vi gir deg ingen lisenser, uttrykt eller underforstått, til den intellektuelle eiendommen til eller våre lisensgivere, med mindre det er uttrykkelig autorisert av disse vilkårene.

SEKSJON 2 - OPPRETTING AV EN KONTO

Når du oppretter en konto hos oss, er du registrert på nettstedet. Begrepene "medlem", "medlemskap" og "konto" refererer alle til denne registreringen som et medlem på nettstedet. Hvis du bare surfer eller surfer gjennom nettstedet og ennå ikke har opprettet en konto, er din bruk av nettstedet fortsatt underlagt denne avtalen; Hvis du ikke godtar denne avtalen, ikke bruk nettstedet.

Når du oppretter en konto, vil du oppgi et unikt brukernavn og e-postadresse. Vi vil også be deg om å opprette et passord. Fordi alle aktiviteter som skjer under ditt brukernavn eller passord er ditt ansvar, er det viktig for deg å holde brukernavnet og/eller passordet ditt sikkert. Du kan ikke tildele eller på annen måte overføre kontoen din til noen annen person eller enhet. Du erkjenner at vi ikke er ansvarlige for tredjeparts tilgang til kontoen din som er et resultat av tyveri eller misbruk av kontoen din. Gi oss beskjed umiddelbart hvis du tror at noen har brukt brukernavnet, e-posten eller passordet ditt uten din autorisasjon.
 

Videre erkjenner, forstår og godtar den registrerende parten herved:

a) gi faktisk, korrekt, aktuell og fullstendig informasjon om deg selv som kan bli bedt om av dataregistreringsprosessen, og

b) opprettholde og umiddelbart oppdatere din registrerings- og profilinformasjon i et forsøk på å opprettholde nøyaktighet og fullstendighet til enhver tid.

Hvis noen bevisst gir informasjon av falsk, usann, unøyaktig eller ufullstendig karakter, vil RPlus Collaborative LLC ha tilstrekkelige grunner og rettigheter til å suspendere eller si opp medlemmet i strid med dette aspektet av avtalen, og som sådan nekte enhver gjeldende eller fremtidig bruk av RPlus Collaborative LLC Services, eller deler av disse.

SEKSJON 3 - UTFØRELSE

Som bruker eller medlem av nettstedet erkjenner, forstår og godtar du at all informasjon, tekst, programvare, data, fotografier, lyd, video, meldinger, tagger eller annet innhold, enten det er offentlig eller privat publisert og/eller overført, er det uttrykte eneansvaret til individet som innholdet stammer fra. Kort fortalt betyr dette at du er eneansvarlig for alt innhold som er lagt ut, lastet opp, sendt på e-post, overført eller på annen måte gjort tilgjengelig ved hjelp av tjenestene, og som sådan garanterer vi ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til slikt innhold. Det er uttrykkelig forstått at ved bruk av tjenestene våre kan du bli utsatt for innhold inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle feil eller utelatelser i innhold som er lagt ut, og/eller tap eller skade av noe slag som oppstår som et resultat av bruken. av innhold som er lagt ut, sendt på e-post, overført eller på annen måte gjort tilgjengelig av Rplus Collaborative LLC.

Videre godtar du heri å ikke bruke RPlus Collaborative LLCs tjenester med det formål å:

a) laste opp, legge ut, sende e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold som skal anses som ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, trakasserende, skadevoldende, ærekrenkende, vulgært, uanstendig, injurierende eller krenkende andres personvern eller som er hatefullt, og/eller rasemessig, etnisk eller på annen måte upassende;

b) å forårsake skade på mindreårige på noen måte;

c) å utgi seg for å være en person eller enhet, inkludert, men ikke begrenset til, tjenestemenn, forumledere, guider eller verter, eller feilaktig oppgi eller på annen måte feilrepresentere enhver tilknytning til en person eller enhet;

d) forfalske bildetekster, overskrifter eller titler eller på annen måte tilby innhold som du personlig ikke har rett til i henhold til noen lov eller har noe kontraktsmessig eller tillitsmessig forhold til;

e) laste opp, legge ut, sende e-post, overføre eller på annen måte tilby slikt innhold som kan krenke patenter, opphavsrett, varemerker eller andre eiendomsrettigheter eller intellektuelle rettigheter til andre parter;

f) laste opp, legge ut, sende e-post, overføre eller på annen måte tilby innhold som du ikke personlig har rett til å tilby i henhold til noen lov eller i samsvar med et kontraktsmessig eller tillitsforhold;

g) laste opp, legge ut, sende e-post, overføre eller på annen måte tilby uønsket eller uautorisert reklame, reklameflyers, "søppelpost", "spam" eller annen form for oppfordring, unntatt i slike områder som kan ha blitt utpekt for slike hensikt;

h) laste opp, legge ut, sende e-post, overføre eller på annen måte tilby kilder som kan inneholde et programvarevirus eller annen datakode, filer og/eller programmer som er utviklet for å forstyrre, ødelegge og/eller begrense driften av programvare , maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr;

i) forstyrre den normale kommunikasjonsflyten, eller på annen måte opptre på en måte som kan påvirke andre brukeres evne til å delta i sanntidsinteraksjoner negativt;

j) forstyrre eller forstyrre noen tjenester, servere og/eller nettverk som kan være koblet til eller relatert til nettstedet vårt, inkludert, men ikke begrenset til, bruken av enhetsprogramvare og/eller rutiner for å omgå robotekskluderingshodene;

k) forsettlig eller utilsiktet brudd på lokal, statlig, føderal, nasjonal eller internasjonal lov, inkludert, men ikke begrenset til, regler, retningslinjer og/eller forskrifter fastsatt av US Securities and Exchange Commission, i tillegg til eventuelle regler for enhver nasjon eller andre verdipapirbørser, som uten begrensning inkluderer New York Stock Exchange, American Stock Exchange eller NASDAQ, og alle forskrifter som har lovkraft;

l) gi informasjonsstøtte eller ressurser, skjule og/eller skjule karakteren, plasseringen og eller kilden til enhver organisasjon som er delegert av USAs regjering som en "utenlandsk terrororganisasjon" i henhold til paragraf 219 i Immigration Nationality Act;

m) "forfølgelse" eller med den hensikt å på annen måte trakassere en annen person; og/eller

n) innsamling eller lagring av personopplysninger knyttet til andre medlemmer eller brukere i forbindelse med den forbudte oppførselen og/eller aktivitetene som er angitt i de ovennevnte paragrafene.

RPlus Collaborative LLC forbeholder seg her retten til å forhåndsskjerme, nekte og/eller slette innhold som for øyeblikket er tilgjengelig gjennom tjenestene våre. I tillegg forbeholder vi oss retten til å fjerne og/eller slette slikt innhold som vil bryte med vilkårene eller som på annen måte vil bli ansett som støtende for andre besøkende, brukere og/eller medlemmer.

 

RPlus Collaborative LLC forbeholder seg her retten til å få tilgang til, bevare og/eller avsløre medlemskontoinformasjon og/eller innhold hvis det blir bedt om å gjøre det ved lov eller i god tro mener at en slik handling anses som rimelig nødvendig for:

a) overholdelse av enhver juridisk prosess;

b) håndhevelse av vilkårene;

c) å svare på ethvert krav om at innholdet deri er i strid med rettighetene til en tredjepart;

d) svare på forespørsler om kundeservice; eller

e) beskytte rettighetene, eiendommen eller den personlige sikkerheten til RPlus Collaborative LLC, dets besøkende, brukere og medlemmer, inkludert allmennheten.

RPlus Collaborative LLC forbeholder seg her retten til å inkludere bruk av sikkerhetskomponenter som kan tillate at digital informasjon eller materiale beskyttes, og at slik bruk av informasjon og/eller materiale er underlagt retningslinjer for bruk og forskrifter etablert av RPlus Collaborative LLC eller andre innholdsleverandører som leverer innholdstjenester til RPlus Collaborative LLC. Du har herved forbud mot å gjøre noe forsøk på å overstyre eller omgå noen av de innebygde bruksreglene i våre tjenester. Videre er uautorisert reproduksjon, publisering, distribusjon eller utstilling av informasjon eller materiale levert av våre tjenester, til tross for om det gjøres helt eller delvis, uttrykkelig forbudt.

SEKSJON 4 - GLOBAL BRUK; EKSPORT/IMPORTOVERHOLDELSE

På grunn av internetts globale natur, samtykker du herved gjennom bruken av nettverket vårt til å overholde alle lokale regler knyttet til nettadferd og det som anses som akseptabelt innhold. Opplasting, publisering og/eller overføring av programvare, teknologi og andre tekniske data kan være underlagt eksport- og importlovene i USA og muligens andre land. Gjennom bruken av nettverket vårt godtar du dermed å overholde alle gjeldende eksport- og importlover, lover og forskrifter, inkludert, men ikke begrenset til, eksportadministrasjonsforskriften (http://www.access.gpo.gov/bis/) ear/ear_data.html), samt sanksjonskontrollprogrammet til USA (http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx). Videre oppgir og lover du at du:

a) er ikke på listen over forbudte individer som kan identifiseres på en offentlig eksportekskluderingsrapport (http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm) eller et medlem av noen annen regjering som kan være en del av fra et eksportforbudt land identifisert i gjeldende eksport- og importlover og -forskrifter;

b) godta å ikke overføre programvare, teknologi eller andre tekniske data gjennom bruken av våre nettverkstjenester til et eksportforbudt land;

c) godta å ikke bruke våre nettstednettverkstjenester til sluttbruk av militære, atomvåpen, missiler, kjemiske eller biologiske våpen som vil være et brudd på USAs eksportlover; og

d) godta å ikke legge ut, overføre eller laste opp programvare, teknologi eller andre tekniske data som ville være i strid med USA eller andre gjeldende eksport- og/eller importlover.

SEKSJON 5 - INNLENDT INNHOLD

RPlus Collaborative LLC skal ikke gjøre krav på eierskap av noe innhold som sendes inn av noen besøkende, medlem eller bruker, og heller ikke gjøre slikt innhold tilgjengelig for inkludering på våre nettstedtjenester. Derfor innvilger og tillater du herved RPlus Collaborative LLC de nedenfor oppførte verdensomspennende, royaltyfrie og ikke-eksklusive lisensene, som aktuelt:

a) Innholdet som sendes inn eller gjøres tilgjengelig for inkludering på de offentlig tilgjengelige områdene på RPlus Collaborative LLCs nettsteder, lisensen som er gitt for å tillate å bruke, distribuere, reprodusere, modifisere, tilpasse, offentlig utføre og/eller offentlig vise nevnte innhold på våre nettverkstjenester er for det eneste formålet å tilby og promotere det spesifikke området som dette innholdet ble plassert til og/eller gjort tilgjengelig for visning. Denne lisensen skal være tilgjengelig så lenge du er medlem av RPlus Collaborative LLC sine nettsteder, og skal avsluttes når du velger å avslutte medlemskapet ditt.

b) Bilder, lyd, video og/eller grafikk sendt inn eller gjort tilgjengelig for inkludering på de offentlig tilgjengelige områdene på RPlus Collaborative LLC sine nettsteder, lisensen gitt for å tillate å bruke, distribuere, reprodusere, modifisere, tilpasse, offentlig fremføre og/eller offentlig vise nevnte innhold på nettverket vårt Tjenester er utelukkende for det formål å tilby og promotere det spesifikke området der dette innholdet ble plassert og/eller gjort tilgjengelig for visning. Denne lisensen skal være tilgjengelig så lenge du er medlem av RPlus Collaborative LLC sine nettsteder og skal avsluttes når du velger å avslutte medlemskapet ditt.

c) For alt annet innhold som sendes inn eller gjøres tilgjengelig for inkludering på de offentlig tilgjengelige områdene på RPlus Collaborative LLCs nettsteder, den kontinuerlige, bindende og fullstendig underlisensierbare lisensen som er ment å tillate å bruke, distribuere, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere , oversette, offentlig fremføre og/eller offentlig vise nevnte innhold, enten det er helt eller delvis, og inkorporering av slikt innhold i andre verk i ethvert arrangement eller medium gjeldende brukt eller senere utviklet.

De områdene som kan anses som "offentlig tilgjengelige" områder av RPlus Collaborative LLCs nettsteder er de slike områdene av nettverkseiendommene våre som er ment å være tilgjengelige for allmennheten, og som vil inkludere oppslagstavler og grupper som er åpent tilgjengelige for begge brukere. og medlemmer. Imidlertid vil de områdene som ikke er åpne for publikum, og dermed kun tilgjengelig for medlemmer, inkludere vårt e-postsystem og direktemeldinger.

 

BIDRAG TIL SELSKAPENS NETTSTED

RPlus Collaborative LLC kan tilby et område for våre brukere og medlemmer for å gi tilbakemelding til nettstedet vårt. Når du sender inn ideer, dokumenter, forslag og/eller forslag ("Bidrag") til nettstedet vårt, erkjenner og godtar du at:

a) dine bidrag ikke inneholder noen form for konfidensiell eller proprietær informasjon;

b) skal ikke være ansvarlig eller forpliktet til å sikre eller opprettholde konfidensialitet, uttrykt eller underforstått, relatert til noen bidrag;

c) skal være berettiget til å gjøre bruk av og/eller avsløre slike bidrag på en måte som de måtte finne passende;

 

d) bidragsyterens bidrag skal automatisk bli den eneste eiendommen til ; og


e) er ikke forpliktet til verken å kompensere eller gi noen form for refusjon på noen måte eller art.

SEKSJON 6 - ERSTATNING

Alle brukere og/eller medlemmer samtykker i å forsikre og holde RPlus Collaborative LLC, våre datterselskaper, tilknyttede selskaper, agenter, ansatte, offiserer, partnere og/eller lisensgivere uskyldige eller ikke ansvarlige for krav eller krav, som kan omfatte, men ikke er begrenset til , rimelige advokathonorarer fra en tredjepart som kan oppstå fra innhold et medlem eller bruker av nettstedet vårt kan sende inn, legge ut, endre, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig gjennom tjenestene våre, bruken av tjenestene eller din forbindelse med disse tjenestene, brudd på vilkårene for bruk og/eller dine brudd på slike rettigheter til en annen person.

SEKSJON 7 - KOMMERSIELL GENBRUK AV TJENESTER

Medlemmet eller brukeren her samtykker i å ikke replikere, duplisere, kopiere, handle, selge, videreselge eller utnytte noen del, bruk av eller tilgang til RPlus Collaborative LLC sine nettsteder av noen kommersiell grunn.

SEKSJON 8 - MODIFIKASJONER

RPlus Collaborative LLC forbeholder seg retten til når som helst den måtte finne passende, å modifisere, endre og eller avbryte, enten midlertidig eller permanent, tjenesten vår, eller deler av den, med eller uten forvarsel. I tillegg skal vi ikke holdes ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for slike endringer, modifikasjoner, suspensjoner og/eller opphør av tjenestene våre, eller deler av disse.

SEKSJON 9 - OPPSIGELSE

Som medlem av https://www.rpluscollaborative.com kan du kansellere eller avslutte kontoen din, tilhørende e-postadresse og/eller tilgang til tjenestene våre ved å logge på kontoen din eller sende inn en kansellerings- eller oppsigelsesforespørsel til rpluscollaborative@gmail.com .

Som medlem godtar du at RPlus Collaborative LLC kan, uten skriftlig forhåndsvarsel, umiddelbart suspendere, avslutte, avbryte og/eller begrense kontoen din, all e-post tilknyttet kontoen din og tilgang til alle våre tjenester. Årsaken til slik oppsigelse, avslutning, suspensjon og/eller begrensning av tilgang skal omfatte, men er ikke begrenset til:

a) ethvert brudd på eller brudd på våre vilkår eller andre innarbeidede avtaler, forskrifter og/eller retningslinjer;

 

b) i form av forespørsler fra rettshåndhevelse eller andre offentlige organer;


c) avslutning, endring og/eller vesentlig modifikasjon av våre tjenester, eller deler av disse;


d) uventede tekniske eller sikkerhetsproblemer og/eller problemer;

e) eventuelle lengre perioder med inaktivitet;


f) ethvert engasjement fra deg i uredelige eller ulovlige aktiviteter; og/eller

g) manglende betaling av eventuelle tilknyttede avgifter som kan være du skylder i forbindelse med din https://www.rpluscollaborative.com-kontotjenester.

Videre godtar du heri at alle oppsigelser, suspensjoner, avslutninger og/eller begrensning av tilgang på grunn av tilgang skal gjøres etter eget skjønn og at vi ikke skal være ansvarlige overfor deg eller noen annen tredjepart med hensyn til oppsigelse av kontoen din. , tilknyttet e-postadresse og/eller tilgang til noen av våre tjenester.

Oppsigelsen av kontoen din hos https://www.rpluscollaborative.com skal inkludere noen og/eller alle følgende:

a) fjerning av tilgang til hele eller deler av tjenestene som tilbys på https://www.rpluscollaborative.com;

b) sletting av passordet ditt og all relatert informasjon, filer og slikt innhold som kan være assosiert med eller inne i kontoen din, eller deler av den; og

c) sperring av ytterligere bruk av hele eller deler av våre tjenester.

SEKSJON 10 - LENKER

Enten RPlus Collaborative LLC eller tredjeparter kan gi lenker til andre nettsteder og/eller ressurser. Dermed erkjenner og godtar du at vi ikke er ansvarlige for tilgjengeligheten av slike eksterne nettsteder eller ressurser, og som sådan støtter vi ikke eller er vi ansvarlige for noe innhold, produkter, reklame eller annet materiale, på eller tilgjengelig fra slike tredjeparts nettsteder eller ressurser. Videre erkjenner og godtar du at RPlus Collaborative LLC ikke skal være ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for slike skader eller tap som kan være et resultat av, forårsaket eller angivelig å være forårsaket av eller i forbindelse med bruken av eller avhengighet av slikt innhold, varer eller tjenester som er gjort tilgjengelig på eller gjennom et slikt nettsted eller en slik ressurs.

SEKSJON 11 - EIENDOMSRETTIGHETER

Du erkjenner og godtar herved at RPlus Collaborative LLCs tjenester og all viktig programvare som kan brukes i forbindelse med våre tjenester ("programvare") skal inneholde proprietært og konfidensielt materiale som er beskyttet av gjeldende immaterielle rettigheter og andre lover. Videre erkjenner og godtar du heri at alt innhold som kan være inneholdt i annonser eller informasjon presentert av og gjennom våre tjenester eller av annonsører er beskyttet av opphavsrett, varemerker, patenter eller andre eiendomsrettigheter og lover. Derfor, bortsett fra det som er uttrykkelig tillatt av gjeldende lov eller som autorisert av RPlus Collaborative LLC eller slik gjeldende lisensgiver, samtykker du i å ikke endre, modifisere, lease, leie ut, låne ut, selge, distribuere, overføre, kringkaste, offentlig fremføre og/ eller opprettet plagiatverk som er basert på RPlus Collaborative LLC-tjenester (f.eks. innhold eller programvare), helt eller delvis.

RPlus Collaborative LLC gir deg herved en personlig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv rett og/eller lisens til å bruke objektkoden eller programvaren vår på en enkelt datamaskin, så lenge du ikke, og ikke skal, tillate noen tredje part til å duplisere, endre, modifisere, lage eller plagiere arbeid fra, omvendt konstruere, reversere montering eller på annen måte gjøre et forsøk på å finne eller skjelne kildekode, selge, tildele, underlisensiere, gi en sikkerhetsinteresse i og/eller på annen måte overføre slike rett i programvaren. Videre godtar du heri å ikke endre eller endre Programvaren på noen måte, art eller form, og som sådan, ikke å bruke noen modifiserte versjoner av Programvaren, inkludert og uten begrensning, med det formål å få uautorisert tilgang til våre tjenester . Til slutt samtykker du også i å ikke få tilgang til eller forsøke å få tilgang til tjenestene våre på noen annen måte enn gjennom grensesnittet som tilbys av RPlus Collaborative LLC for bruk for å få tilgang til tjenestene våre.

SEKSJON 12 - ANSVARSFRASKRIVELSER

DU GJELDER UTTRYKKELIG OG GODTAR AT:

a) BRUK AV RPLUS COLLABORATIVE LLC TJENESTER OG PROGRAMVARE ER PÅ EGEN RISIKO AV DEG. VÅRE TJENESTER OG PROGRAMVAREN SKAL LEVERES PÅ EN "SOM DEN ER" OG/ELLER "SOM TILGJENGELIG". A PLUS COLLABORATIVE LLC OG VÅRE DATTERSELSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER, ANSATTE, ANSATTE, AGENTER, PARTNERE OG LISENSGIVERE FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER AV EVENTUELLE SLAG ENTEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, UNDERFORSTÅEDE, IMPLISISEREDE FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE.

b ) RPLUS COLLABORATIVE LLC OG VÅRE DATTERSELSKAPER, ANSATTE, ANSATTE, AGENTER, PARTNERE OG LISENSGIVERE GIR INGEN SLIKE GARANTIER OM AT (i) RPLUS COLLABORATIVE LLC TJENESTER ELLER PROGRAMVAREN VIL OPPFYLLE DINE KRAV; (ii) RPLUS COLLABORATIVE LLC TJENESTER ELLER PROGRAMVAREN SKAL VÆRE UAVBRUTT, TIDSIG, SIKRE ELLER FEILFRI; (iii) AT SLIKE RESULTATER SOM KAN OPNÅES FRA BRUK AV RPLUS COLLABORATIVE LLC-TJENESTER ELLER PROGRAMVAREN VIL VÆRE NØYAKTIGE ELLER PÅLITELIG; (iv) KVALITETEN PÅ EVENTUELLE PRODUKTER, TJENESTER, EVENTUELL INFORMASJON ELLER ANNET MATERIAL SOM KAN KJØpes ELLER INNHOLDES AV DEG GJENNOM VÅRE TJENESTER ELLER PROGRAMVAREN VIL MØTE DINE FORVENTNINGER; OG (v) AT SLIKE FEIL I PROGRAMVAREN SKAL

BLI KORRIGERT.

c) EVENTUELL INFORMASJON ELLER MATERIAL SOM LASTES NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE FÅR VIA RPLUS COLLABORATIVE LLC TJENESTER ELLER PROGRAMVARE SKAL TILGANGS EFTER DITT ENESTE VALG OG ENESTE RISIKO, OG SÅDAN SKAL DU KUN VÆRE UNDER EN TILGJENGELIGHET. MED HENSYN TIL ENHVER SKADE PÅ DIN DATAMASKIN OG/ELLER INTERNETT-ADGANG, NEDLASTING OG/ELLER VISNING, ELLER FOR TAP AV DATA SOM KAN RESULTERE AV NEDLASTING AV SLIK INFORMASJON ELLER SLIK MATERIAL.

d) INGEN RÅD OG/ELLER INFORMASJON, TIL tross for SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG, SOM KAN FÅS AV DEG FRA RPLUS COLLABORATIVE LLC ELLER VIA ELLER FRA VÅRE TJENESTER ELLER PROGRAMVAREN SKAL SKAPE NOEN GARANTI SOM IKKE ER UTTRYKKELIG.

e) EN LITEN PROSENT AV NOEN BRUKERE KAN OPPLEVE EN GRAD AV EPILEPTISKE ANFALD NÅR DE ER EKSPONERT FOR VISSE LYSMØNSTER ELLER BAKGRUNN SOM KAN VÆRE PÅ EN DATASKJERM ELLER MENS DE BRUKER VÅRE TJENESTER. VISSE TILSTAND KAN INdusere EN TIDLIGERE UKJENT TILSTAND ELLER UOPPAKTET EPILEPTISK SYMPTOM HOS BRUKERE SOM IKKE HAR VIST HISTORIE OM NOEN TIDLIGERE KAMP ELLER EPILEPSI. HVIS DU, NOEN DU KJENNER ELLER NOEN I FAMILIEN DIN HAR EN EPILEPTISK TILSTAND, VENNLIGST KONTAKT EN LEGE HVIS DU OPPLEVER NOEN AV FØLGENDE SYMPTOMER NÅR DU BRUKER VÅRE TJENESTER: DISSEVISION, ALLTID, UFRIVILLIG BEVEGELSE, ELLER KRAMMER.

SEKSJON 13 - BEGRENSNING AV ANSVAR

DU ER EKSPLISIVT ERKENNER, FORSTÅR OG GODTAR AT RPLUS COLLABORATIVE LLC OG VÅRE DATTERSELSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER, ANSATTE, ANSATTE, AGENTER, PARTNERE OG LISENSGIVER IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR DEG FOR NOE SOM ER ANSVARLIGE, INNESIELLE, INNESIELLE, MED, IKKE BEGRENSET TIL SKADER SOM KAN VÆRE RELATERT TIL TAP AV EVENTUELL FORTJENESTE, GOODWILL, BRUK, DATA OG/ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP, SELV OM VI KAN HAR BLITT GJORT OM SLIK MULIGHET SOM ER SKADER, OG SKADER:

a) BRUKEN ELLER MANGLENDE TIL Å BRUKE TJENESTEN VÅR;


b) KOSTNADER VED ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER OG -TJENESTER;


c) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV DINE OVERFØRINGER OG/ELLER DATA;

 

d) ERKLÆRINGER ELLER OPPFØRSEL FRA EN SLIK TREDJEPART PÅ VÅR TJENESTER;


e) OG EVENTUELLE ANNEN SAKER SOM KAN VÆRE RELATERT TIL VÅR TJENESTE.

 

SEKSJON 14 - UTGIVELSE

I tilfelle du har en tvist, godtar du å frita RPlus Collaborative LLC (og dets ledere, direktører, ansatte, agenter, overordnede datterselskaper, tilknyttede selskaper, co-branders, partnere og eventuelle andre tredjeparter) fra krav, krav og skader (faktiske og følgelig) av enhver art og natur, kjent og ukjent, mistenkt eller ikke mistenkt, avslørt og ikke avslørt, som oppstår som følge av eller på noen måte knyttet til en slik tvist.

SEKSJON 15 - MERKNAD

RPlus Collaborative LLC kan gi deg meldinger, inkludert meldinger med hensyn til eventuelle endringer i vilkårene, inkludert, men ikke begrenset til e-post, vanlig post, MMS eller SMS, tekstmeldinger, innlegg på våre nettsidetjenester, eller andre rimelige midler som for øyeblikket er kjent eller alle som kan være her etter utviklet. Slike meldinger vil kanskje ikke mottas hvis du bryter noen aspekter av vilkårene ved å få tilgang til tjenestene våre på en uautorisert måte. Din aksept av denne avtalen utgjør din avtale om at du anses å ha mottatt alle varsler som ville blitt levert hvis du hadde tilgang til tjenestene våre på en autorisert måte.

SEKSJON 16 - IMMATERIELLE EIENDOMSRETTER

Du erkjenner, forstår og godtar at alle RPlus Collaborative LLC-varemerker, opphavsrett, handelsnavn, tjenestemerker og andre RPlus Collaborative LLC-logoer og eventuelle merkekjennetegn, og/eller produkt- og tjenestenavn er varemerker og som sådan er og skal forbli eiendommen til RPlus Collaborative LLC. Du samtykker her i å ikke vise og/eller bruke RPlus Collaborative LLC-logoen eller -merkene på noen måte uten å ha innhentet RPlus Collaborative LLCs skriftlige samtykke på forhånd.

RPlus Collaborative LLC vil alltid respektere andres intellektuelle eiendom, og vi ber om at alle våre brukere gjør det samme. Med hensyn til passende omstendigheter og etter eget skjønn, kan RPlus Collaborative LLC deaktivere og/eller avslutte kontoen til enhver bruker som bryter vilkårene våre og/eller krenker andres rettigheter. Hvis du føler at arbeidet ditt har blitt duplisert på en slik måte at det vil utgjøre brudd på opphavsretten, eller hvis du mener at dine immaterielle rettigheter på annen måte er blitt krenket, bør du gi oss følgende informasjon:

a) Den elektroniske eller fysiske signaturen til personen som er autorisert på vegne av eieren av opphavsretten eller andre immaterielle rettigheter;

b) En beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede verket eller annen intellektuell eiendom som du mener har blitt krenket;

c) En beskrivelse av plasseringen til nettstedet som du hevder har krenket arbeidet ditt;

d) Din fysiske adresse, telefonnummer og e-postadresse;

e) En erklæring, der du oppgir at den påståtte og omstridte bruken av arbeidet ditt ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dennes agenter eller loven;

f) Og til slutt, en uttalelse, gitt under straff for mened, om at den ovennevnte informasjonen i varselet er sannferdig og nøyaktig, og at du er opphavsretten eller åndsverkseieren, representanten eller agenten som er autorisert til å handle i henhold til opphavsretten eller åndsverkseierens på vegne.

RPlus Collaborative LLC-agenten for varsel om krav om opphavsrett eller andre brudd på åndsverk kan kontaktes som følger:


E-post: rpluscollaborative@gmail.com

SEKSJON 17 - HELE AVTALEN

Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom deg og RPlus Collaborative LLC og skal regulere bruken av tjenestene våre, og erstatter enhver tidligere versjon av denne avtalen mellom deg og oss med hensyn til RPlus Collaborative LLC-tjenester. Du kan også være underlagt ytterligere vilkår og betingelser som kan gjelde når du bruker eller kjøper visse andre RPlus Collaborative LLC-tjenester, tilknyttede tjenester, tredjepartsinnhold eller tredjepartsprogramvare.

SEKSJON 18 - LOVVALG OG FORUM

Det er etter gjensidig avtale mellom deg og RPlus Collaborative LLC med hensyn til avtalen at forholdet mellom partene skal styres av lovene i delstaten Illinois uten hensyn til dens lovkonflikter og at alle krav, årsaker til søksmål og/eller tvister, som oppstår som følge av eller relatert til avtalen, eller forholdet mellom deg og RPlus Collaborative LLC, skal arkiveres for domstolene som har jurisdiksjon i County of Lake, Illinois eller US District Court lokalisert i nevnte stat. Du og RPlus Collaborative LLC er enige om å underkaste seg domstolenes jurisdiksjon som tidligere nevnt, og er enige om å frafalle alle innvendinger mot utøvelsen av jurisdiksjon over partene av slike domstoler og til verneting i slike domstoler.

SEKSJON 19 - FRASKRIFTELSE OG ATDELBARHET AV VILKÅR

Hvis RPlus Collaborative LLC til enhver tid unnlater å utøve eller håndheve noen rettigheter eller bestemmelse i avtalen, skal ikke en slik svikt utgjøre en fraskrivelse av slik rett eller bestemmelse. Hvis noen bestemmelse i denne avtalen av en domstol med kompetent jurisdiksjon blir funnet å være ugyldig, er partene likevel enige om at domstolen skal forsøke å gjennomføre partenes intensjoner som reflektert i bestemmelsen, og de andre bestemmelsene i avtalen forblir i full kraft og effekt.

SEKSJON 20 - INGEN RETT TIL OVERLEVELSE IKKE OVERFØRES

Du erkjenner, forstår og godtar at kontoen din ikke er overførbar, og at alle rettigheter til ID-en din og/eller innholdet på kontoen din opphører ved din død. Ved mottak av en kopi av en dødsattest kan kontoen din bli avsluttet og alt innhold deri slettet permanent.

SEKSJON 21 - BEGRENSNINGSBETINGELSER

Du erkjenner, forstår og godtar at uansett lov eller lov om det motsatte, må ethvert krav eller handling som oppstår som følge av eller relatert til bruken av våre tjenester eller avtalen sendes inn innen 1 år etter nevnte krav eller årsak til handling oppsto eller vil være for alltid sperret.

SEKSJON 22 - BRUDD

Vennligst rapporter alle brudd på denne avtalen til RPlus Collaborative LLC som følger:


E-post: rpluscollaborative@gmail.com

SEKSJON 23 - MYNDIGHETENS FORESPØRSEL

For å samarbeide med forespørsler fra myndighetene, stevninger eller rettskjennelser, for å beskytte systemene våre, eller for å sikre integriteten og driften av virksomheten og systemene våre, kan vi få tilgang til og avsløre all informasjon vi anser som nødvendig eller passende, inkludert og uten begrensning, din informasjon, IP-adresse og brukshistorikk. Vår rett til å avsløre slik informasjon er underlagt vilkårene i personvernerklæringen vår.

SEKSJON 24 - UTENLANDSK TILGANG TIL NETTSTED

Siden kontrolleres, drives og administreres av fra våre kontorer i USA. Hvis du går inn på nettstedet fra et sted utenfor USA, er du ansvarlig for å overholde alle lokale lover. Du godtar at du ikke vil bruke RPlus Collaborative LLCs innhold som du får tilgang til via nettstedet i noe land eller på noen måte som er forbudt av gjeldende lover, restriksjoner eller forskrifter.

SEKSJON 25 - FEIL, UNØYAKTIGHETER OG UTLEVELSER

Noen ganger kan det være informasjon på nettstedet vårt som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser som kan være relatert til produktbeskrivelser, priser, kampanjer, tilbud, produktfraktkostnader, transitttider og tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser, og til å endre eller oppdatere informasjon eller kansellere bestillinger hvis informasjon på nettstedet eller på et relatert nettsted er unøyaktig når som helst uten forvarsel (inkludert etter at du har sendt inn bestillingen din) .

Vi påtar oss ingen forpliktelse til å oppdatere, endre eller klargjøre informasjon på nettstedet eller på noe relatert nettsted, inkludert, men ikke begrenset til, prisinformasjon, med unntak av det som kreves av loven. Ingen spesifisert oppdaterings- eller oppdateringsdato brukt på nettstedet eller på noe relatert nettsted, bør tas for å indikere at all informasjon på nettstedet eller på et relatert nettsted har blitt endret eller oppdatert.

SEKSJON 26 – PERSONVERN

Hvert medlems registreringsdata og diverse annen personlig informasjon er strengt beskyttet av RPlus Collaborative LLCs nettbaserte retningslinjer for personvern (se hele personvernreglene på https://www.rpluscollaborative.com/privacy-policy). Som medlem samtykker du heri til innsamling og bruk av informasjonen som gis, inkludert overføring av informasjon innen USA og/eller andre land for lagring, behandling eller bruk av RPlus Collaborative LLC og/eller våre datterselskaper og tilknyttede selskaper.

bottom of page